Strona: O projekcie / Politechnika Rzeszowska

O projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej

 1. Projekt „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej" początkowo współfinansowany był ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 2. Realizatorem projektu jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, w skrócie „PRz”.
 3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. zgodnie z umową 027/RID/2018/19.
 4. Projekt będzie odwoływał się do następujących obszarów:
  • rozwoju automatyzacji i robotyzacji technologii przyrostowych oraz obróbki ubytkowej realizowanych na centrach CNC (w tym HSM i HPC) stosowanych w zakładach przemysłowych regionu skupionych wokół klastra Dolina Lotnicza poprzez utworzenie dla wybranych procesów cyfrowych bliźniaków;
  • sztucznej Inteligencji (AI), Internetu Wszechrzeczy (IoE), uczenia maszynowego (ML) i analizy dużych zbiorów szybko gromadzonych danych (Big Data) w rozwijanej w ramach klastra Dolina Lotnicza idei Przemysłu 4.0 (I4.0) obejmującej także swoim zasięgiem funkcjonujące w regionie firmy w branży motoryzacyjnej w celu opracowania inteligentnych, uczących się (ewoluujących) systemów nadzorowania zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów produkcyjnych;
  • projektowania rozwiązań bazujących na technologii RFID z zastosowaniami wspierającymi jakość życia poprzez inteligentne moduły Internetu Rzeczy (IoT) realizowane jako wbudowywane struktury tekstroniczne dla przemysłu tekstylnego (ang. smart textiles) oraz projektowania rozproszonych układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w aspekcie wymagań dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE;
  • wsparcia dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych poprzez systemy wizyjne wspomagające komunikację i porozumiewanie się w języku migowym;
  • rozwoju elektromobilności, obejmującej efektywność i zastosowania silników elektrycznych jako elementów napędów krytycznych pojazdów w różnych systemach (w tym na pokładach statków powietrznych) oraz pozyskiwania energii i zasilania poprzez układy energoelektroniczne;
  • rozwoju procedur przetwarzania, pomiarów i analizy sygnałów oraz kalibracji elektronicznych narzędzi, zaawansowanych metod DSP i sztucznej inteligencji w pomiarach z potencjalnymi zastosowaniami w diagnostyce medycznej (EKG, EMG, PPG, sygnał mowy);
  • rozwoju pakietów do programowania systemów sterowania zgodnie z normą PL-EN 61131-3 z uwzględnieniem podejścia umożliwiającego nowoczesne, obiektowe programowanie w językach tekstowych ST, IL oraz graficznych FBD, LD, SFC;
  • modelowania przyrządów optoelektronicznych, ich rozwoju i opracowania eksperymentalnych metod i narzędzi badawczych, umożliwiających analizę ograniczeń szumowych.

banner-v3.jpg

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję