Strona: Publikacja w "Sensors" / Politechnika Rzeszowska

Publikacja w "Sensors"

2020-12-10
, red.  Bartosz Kowal

W ramach zadania nr 1  pn. „Rozwój technologii dla potrzeb przemysłu lotniczego z uwzględnieniem uwarunkowań koncepcji Przemysł 4.0” realizowanego na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, przeprowadzono prace naukowo-badawcze, których wyniki zostały opublikowane w wydaniu specjalnym pt. „Instrument and Measurement” czasopisma Sensors (obecna punktacja ministerialna to 100 pkt, impact factor: 3.275).

Szybicki, D.; Burghardt, A.; Kurc, K.; Gierlak, P. Device for Contact Measurement of Turbine Blade Geometry in Robotic Grinding Process. Sensors 2020, 20, 7053.

https://www.mdpi.com/1424-8220/20/24/7053

Abstract.
The article discusses the design, implementation, and testing of the accuracy of a measuring device used to measure the thickness of aircraft engine blades subjected to a robotic grinding process. The assumptions that the measuring device should meet were presented. The manufactured device was subjected to accuracy and repeatability tests using a standard workpiece. The analysis of research results proved that the measuring device exhibits an accuracy of one order of magnitude better than the accuracy required for blades. For control of the grinding process, the results should be perceived as appropriate. Then, the device was subjected to verification consisting in using it to measure the thickness of aircraft engine blades. The constructed device can be used, not only for inspection of final products, but also for control of the robotic grinding process because thanks to the output interface it can be used in the robotic station’s feedback loop.

 

Streszczenie.
W artykule przedstawiono projekt, realizację i badanie dokładności urządzenia pomiarowego służącego do pomiarów grubości łopatek silników lotniczych poddawanych zrobotyzowanemu procesowi szlifowania. Przedstawiono założenia, które powinno spełniać urządzenie pomiarowe. Wykonane urządzenie poddano badaniu dokładności oraz powtarzalności z zastosowaniem wzorcowego detalu. Analiza wyników wskazała, że urządzenie pomiarowe ma dokładność o rząd wielkości lepszą niż wymagana dokładność wykonania łopatek, co jest odpowiednim wynikiem w kontekście kontroli procesu szlifowania. Następnie zweryfikowano urządzenie stosując je do pomiaru grubości łopatek silnika lotniczego. Skonstruowane urządzenie może zostać zastosowane nie tylko w kontroli końcowych wyrobów, ale także w sterowaniu procesem zrobotyzowanego szlifowania, ponieważ dzięki interfejsowi wyjściowemu może zostać zastosowane w pętli sprzężenia zwrotnego stacji zrobotyzowanej.

Powrót do listy aktualności

banner-v3.jpg

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję